Biểu mẫu cho Sinh viên

Print

- Đơn xin xác nhận là sinh viên (Khoa Khoa học Chính trị)

- Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

- Đơn xin xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo

-  Đơn đề nghị  xét miễn và công nhận điểm miễn M (có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học, GDTC, GDQP)

Lập danh sách sinh viên công nhận điểm miễn (M)

-  Đơn đề nghị xét miến và công nhận điểm học phần (bảo lưu điểm đã học ĐH trước đây)

-  Đơn xin cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Anh văn

-  Đơn xin cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Pháp văn

-  Đơn xin xác nhận trình độ ngoại ngữ A - Anh văn

-  Đơn xin xác nhận trình độ ngoại ngữ A - Pháp văn

-  Đơn xin cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất

-  Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp

-  Đơn xin điểm I (vắng thi kết thúc học phần)

- Đơn xin xét tốt nghiệp

- Phiếu đăng ký học phần

- Kế hoạch học tập toàn khóa ( theo HK)

- Kế hoạch học tập toàn khóa

- Đơn xin không tích lũy một số môn vào TB tích lũy

- Đơn xin rút học phần

- Đơn xin đăng ký học cùng lúc 2 chương trình

- Đơn xin thôi học chương trình thứ 2

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Anh văn

- Mẫu đơn xác nhận hộ nghèo

- Mẫu biểu danh sách sinh viên đăng ký vay vốn theo lớp

- Đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất 

- Đơn xin trợ cấp xã hội

- Giấy cam kết trả nợ

- Giấy xác nhận vay vốn mẫu 01/TDSV

- Phiếu ghi thông tin đầu khóa

- Phiếu ghi thông tin tốt nghiệp

- Đơn xin xét tốt nghiệp

- Đơn xin học lại mẫu 1a (áp dụng cho sinh viên tạm nghỉ vì hoàn cảnh khó khăn)

- Đơn xin học lại mẫu 1b (áp dụng cho sinh viên tạm nghỉ với lý do trị bệnh)

- Đơn xin học lại mẫu 1c (áp dụng cho sinh viên học lại vì bị đình chỉ học tập có thời hạn)

- Đơn xin tạm nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn

- Đơn xin tạm nghỉ với lý do điều trị bệnh

- Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

- Đơn đề nghị cấp học bổng khuyến học Đại học Cần Thơ

- Mẫu đơn miễn giảm học phí theo TTLT 20.

- Mẫu đơn đăng ký vay vốn theo lớp.

- Đơn xin chuyển trường

- Mẫu đơn xin thôi học (thi tuyển sinh)

- Mẫu đơn xin thôi học (lý do khác)

- Mẫu đơn đăng ký dự thi các môn tốt nghiệp Mác- Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (K32 trở về trước)Đề cương ôn thi tốt nghiệp.

- Đơn xin cấp giấy giới thiệu.

Đơn xin xét vào ở Ký túc xá:

     1. Mẫu 1 dành cho sinh viên đang ở KTX thuộc diện Chính sách, Dân tộc, Tàn tật, Mồ côi;

     2. Mẫu 2 dành cho sinh viên đang ở KTX thuộc diện Hộ nghèo, khó khăn;

     3. Mẫu 3 dành cho sinh viên xin vào ở KTX.