Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2016 (đợt 2)

Print

Trường Đại học Cần thơ sẽ tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2016 (đợt 2) cho sinh viên thuộc các đơn vị Khoa Ngoại Ngữ, Khoa Khoa học Chính trị, Khoa Sư phạm, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Bộ môn Giáo dục Thể chất như sau: