Khoa Khoa học Chính trị giao lưu bóng đá với cán bộ,chiến sĩ Trường Cảnh sát nhân dân 3

Print

Sáng ngày 25 tháng 3 năm 2017, Khoa Khoa học Chính trị đã có các trận giao lưu bóng đá với cán bộ, chiến sĩ Trường Cảnh sát nhân dân 3. 

 

Sau các trận giao lưu, hai đơn vị gặp gỡ, trao đổi thân mật với nhau. Hai đơn vị cũng hứa hẹn sẽ tổ chức nhiều đợt giao lưu hơn về văn nghệ, thể thao.