Về việc nghiệm thu đề tài Khoa học

Print

Ngày 16/11/2012, Khoa Khoa học Chính trị đã tiến hành nghiệm thu đề tài Khoa học cấp trường “Khảo sát chất lượng đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Công dân của khoa Khoa học Chính trị trường Đại học Cần Thơ” – Mã số T2012-56, do TS. Trần Văn Hiếu làm chủ nhiệm đề tài.

      Hội đồng nghiệm thu gồm có 5 thành viên:

      + TS. Lê Duy Sơn (Khoa Khoa học Chính trị) – Chủ tịch Hội đồng.

      + TS. Trần Văn Nam (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn) – Phản biện.

      + TS. Phạm Văn Búa (Khoa Khoa học Chính trị) – Phản biện.

      + ThS. Trần Văn Thịnh (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn) - Ủy viên.

      + ThS. Trần Thị Như Tuyến (Khoa Khoa học Chính trị) - Ủy viên.

       Hội đồng đã đánh giá là có giá trị Khoa học và giá trị ứng dụng cao là thông tin rất quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Sư phạm Giáo dục Công dân. Đề tài được Hội đồng đánh giá loại khá đạt 76,2/100 điểm.