Hội nghị báo cáo khoa học cấp Khoa

Print

Ngày 11/12/2013, Khoa khoa học chính trị đã tiến hành Hội nghị báo cáo khoa học cấp Khoa. Đây là sinh hoạt thường niên của cán bộ giảng dạy của Khoa nói riêng và Trường Đại học Cần Thơ nói chung để đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy Trường Đại học Cần Thơ. Hội thảo đã nghe 02 báo cáo:
    - "Những tư tưởng lớn về Đườngh lối cách mạng trong " Nhật ký trong tù" của Hồ Chí Minh" của TS. GVC. Trần  Văn  Hiếu.
    - " Trang bị kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh" của Th.S Lê Thị Thúy Hương.
      Hai bản báo cáo khoa học đã được đánh giá cao trong sinh viên và thầy cô trong Khoa khoa học chính trị.  

      Một số hình ảnh của Hội thảo