Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Hướng dẫn thực hiện niên luận, luận văn chuyên ngành Chính trị học” năm 2016

Print

 

Nhằm giúp sinh viên chuyên ngành Chính trị học nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung, thực hiện niên luận, luận văn nói riêng, Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề  “Hướng dẫn thực hiện niên luận, luận văn chuyên ngành Chính trị học”.   

      - Thời gian tổ chức: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 09/10/2016 (Chủ Nhật).

      - Địa điểm: Phòng 106/C1.

      - Nội dung:

          . Phần 1: Báo cáo về “Hướng dẫn thực hiện niên luận, luận văn chuyên ngành Chính trị học” do Ts. Phan Thị Phương Anh – Phó Trưởng Bộ môn Đường lối CM của ĐCS Việt Nam thực hiện.

          . Phần 2: Thảo luận.

  =>> Mời tải về Slide Hướng dẫn.

      Kính mời Thầy Cô và Sinh viên có quan tâm đến tham dự buổi sinh hoạt!