THÔNG TIN GIÁO VỤ

V/v Mở lại website kế hoạch học tập

Hiện nay, công tác đăng ký học phần của học kỳ 2, năm học 2016-2017 đã hoàn thành. Để chuẩn bị số liệu mở lớp phục vụ cho việc đăng ký học phần học kỳ 3, năm học 2016-2017 và học kỳ 1, năm học 2017-2018, đồng thời hỗ trợ SV có nhu cầu điều chỉnh lại kế hoạch học tập, Trường thông báo kế hoạch như sau:

>> Xem chi tiết

Đọc thêm...
Các tin liên quan:

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Khoa khoa học chính trị tổ chức Hội nghị báo cáo khoa học cấp Khoa lần II/2016 (đợt 2)

Khoa khoa học chính trị tổ chức Hội nghị báo cáo khoa học cấp Khoa lần II/2016 (đợt 2)

Ngày 13/12/2016, Khoa khoa học chính trị đã tiến hành Hội nghị báo cáo khoa học cấp Khoa. Đây là sinh hoạt thường niên của cán bộ giảng dạy của Khoa nói riêng và Trường Đại học Cần Thơ nói chung để đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy Trường Đại học Cần Thơ. Hội thảo đã nghe 03...

Đọc thêm...
Các tin liên quan: