THÔNG BÁO - TIN TỨC

Kế hoạch Tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị tại các trường Đại học, Cao đẳng”

Nhằm quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đẩy mạnh việc đưa Nghị quyết vào đời sống. Đồng thời, kịp thời bổ sung những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào chương trình giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị, nâng cao chất lượng giảng dạy và học các môn lý luận chính trị ở các trường Đại học và Cao đẳng. Thực hiện mục tiêu đó, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức ...

Đọc thêm...
Các tin liên quan:

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Khoa khoa học chính trị tổ chức Hội nghị báo cáo khoa học cấp Khoa lần II/2016 (đợt 2)

Khoa khoa học chính trị tổ chức Hội nghị báo cáo khoa học cấp Khoa lần II/2016 (đợt 2)

Ngày 13/12/2016, Khoa khoa học chính trị đã tiến hành Hội nghị báo cáo khoa học cấp Khoa. Đây là sinh hoạt thường niên của cán bộ giảng dạy của Khoa nói riêng và Trường Đại học Cần Thơ nói chung để đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy Trường Đại học Cần Thơ. Hội thảo đã nghe 03...

Đọc thêm...
Các tin liên quan:

THÔNG TIN ĐOÀN KHOA

Đoàn khoa Khoa học Chính trị – chương trình kỷ niệm 127 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017)

Đoàn khoa Khoa học Chính trị – chương trình kỷ niệm 127 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017)

Nhằm kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/1969), tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về tư tưởng đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của đoàn viên, thanh niên đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, tệ tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác. Đoàn khoa Khoa học Chính trị phối hợp với Chi bộ sinh viên tổ chức Hội thi Kể chuyện về tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Đọc thêm...
Các tin liên quan: