NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Khoa khoa học chính trị tổ chức Hội nghị báo cáo khoa học cấp Khoa lần II/2016 (đợt 2)

Khoa khoa học chính trị tổ chức Hội nghị báo cáo khoa học cấp Khoa lần II/2016 (đợt 2)

Ngày 13/12/2016, Khoa khoa học chính trị đã tiến hành Hội nghị báo cáo khoa học cấp Khoa. Đây là sinh hoạt thường niên của cán bộ giảng dạy của Khoa nói riêng và Trường Đại học Cần Thơ nói chung để đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy Trường Đại học Cần Thơ. Hội thảo đã nghe 03...

Đọc thêm...
Các tin liên quan:

THÔNG TIN ĐOÀN KHOA

Khoa Khoa học Chính trị với tháng thanh niên

Khoa Khoa học Chính trị với tháng thanh niên

“Tuổi trẻ khoa Khoa học Chính trị ra sức thi đua học tập và rèn luyện lập thành tích Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Cần Thơ, lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017-2019”  

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày thành lập trường Đại học Cần Thơ (31/3/1966 – 31/3/2017); chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017); hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Cần Thơ lần thứ 18, nhiệm kỳ 2017 – 2019; chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30/4/1975 – 30/4/2017); chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2...

Đọc thêm...
Các tin liên quan: