- Đơn xin xác nhận là sinh viên (Khoa Khoa học Chính trị)

- Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

- Đơn xin cấp giấy giới thiệu. 

- Đơn xin xét tốt nghiệp

- Phiếu đăng ký học phần

- Kế hoạch học tập toàn khóa ( theo HK)

- Kế hoạch học tập toàn khóa

- Đơn xin không tích lũy một số môn vào TB tích lũy

- Đơn xin rút học phần

- Đơn xin đăng ký học cùng lúc 2 chương trình

- Đơn xin thôi học chương trình thứ 2

- Mẫu biểu danh sách sinh viên đăng ký vay vốn theo lớp

- Phiếu ghi thông tin đầu khóa

- Phiếu ghi thông tin tốt nghiệp

Mẫu đơn tại Phòng Đào tạo:

 1.  Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm miễn M (có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học, GDTC, GDQP)
 2.  Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần (bảo lưu điểm đã học ĐH trước đây)
 3.  Đơn đề nghị điểm I (vắng thi kết thúc học phần)
 4.  Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Anh văn
 5.  Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Pháp văn
 6.  Đơn đề nghị xác nhận trình độ ngoại ngữ A - Anh văn
 7.  Đơn đề nghị xác nhận trình độ ngoại ngữ A - Pháp văn
 8.  Đơn đề nghị cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất
 9.  Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp
 10. Đơn đề nghị xác nhận hoàn thành Chương trình đào tạo (nộp tại bàn số 6 - Phòng Đào tạo)
 11. Đơn đề nghị xác nhận Quy đổi điểm học tập từ thang điểm 4 sang thang điểm 10 (SV ghi cột thang điểm 4 và bỏ trống cột thang điểm 10)

   * Lưu ý: - Đơn số 1,2,3 sinh viên gửi trực tiếp cho đơn vị quản lý ngành học (Khoa/Viện/Bộ môn).
                 - Đơn từ số 4 -> 11 sinh viên gửi trực tiếp tại phòng Đào tạo (bàn số 6).

    * Mẫu đề cương chi tiết học phần tải về 

Mẫu đơn tại Phòng Công tác Sinh viên:

 

Thông báo

Số lượt truy cập

153950
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
227
1250
5435
153950

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.872.006. Email: kkhct@ctu.edu.vn