NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hội nghị báo cáo khoa học cấp Khoa

Ngày 11/12/2013, Khoa khoa học chính trị đã tiến hành Hội nghị báo cáo khoa học cấp Khoa. Đây là sinh hoạt thường niên của cán bộ giảng dạy của Khoa nói riêng và Trường Đại học Cần Thơ nói chung để đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy Trường Đại học Cần Thơ. Hội thảo đã ...

Đọc thêm...

Về việc nghiệm thu đề tài Khoa học

Ngày 16/11/2012, Khoa Khoa học Chính trị đã tiến hành nghiệm thu đề tài Khoa học cấp trường “Khảo sát chất lượng đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Công dân của khoa Khoa học Chính trị trường Đại học Cần Thơ” – Mã số T2...

Đọc thêm...
Các tin liên quan:

THÔNG TIN ĐOÀN KHOA

Thông báo triệu tập đại hội trù bị Đại hội Đoàn khoa

Theo như tinh thần đã thông báo, ngày 20/04/2014 Đoàn khoa Khoa KHCT sẽ tổ chức đại hội đại biểu Đoàn khoa nhiệm kì 2014-2016. Nay Đoàn khoa Khoa học Chính trị triệu tập phiên họp trù bị nhằm tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đoàn khoa Khoa học Chính trị nhiệm kì 2014 – 2016. Cụ thể như sau:

Thời gian: 11h ngày 15/04/2014

Địa điểm: văn phòng khoa

Thành phần tham dự: Ban chấp đoàn khoa và Ban chấp hành chi đoàn

Nội dung:

+ Tiến hành phiên họp trù bị để chuẩn bị cho Đại Hội nhiệm kì mới.

+ Phân loại đoàn viên k37-01

Vì tính chất quan trọng của cuộc họp. Kính mong các Đồng chí tham dự đầy đủ và đứng giờ.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA

    BÍ THƯ       ...

Đọc thêm...
Các tin liên quan: