NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hội nghị báo cáo khoa học cấp Khoa

Ngày 11/12/2013, Khoa khoa học chính trị đã tiến hành Hội nghị báo cáo khoa học cấp Khoa. Đây là sinh hoạt thường niên của cán bộ giảng dạy của Khoa nói riêng và Trường Đại học Cần Thơ nói chung để đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy Trường Đại học Cần Thơ. Hội thảo đã ...

Đọc thêm...

Về việc nghiệm thu đề tài Khoa học

Ngày 16/11/2012, Khoa Khoa học Chính trị đã tiến hành nghiệm thu đề tài Khoa học cấp trường “Khảo sát chất lượng đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Công dân của khoa Khoa học Chính trị trường Đại học Cần Thơ” – Mã số T2...

Đọc thêm...
Các tin liên quan:

THÔNG TIN ĐOÀN KHOA

Tổng kết lớp Tập huấn Cán bộ Đoàn năm 2014 - Đoàn khoa Khoa học Chính trị

Tổng kết lớp Tập huấn Cán bộ Đoàn năm 2014 - Đoàn khoa Khoa học Chính trị

Hôm qua, ngày 07/12/2014, Đoàn khoa Khoa học Chính trị đã tổ chức chuyến đi Về Nguồn viếng thăm khu mộ cụ Phan Văn Trị tại Phong Điền – Thành phố Cần Thơ, chuyến đi nhằm giúp các bạn đoàn viên hiểu hơn về nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị và để tổng kết kết quả đạt được sau một tuần Đoàn khoa tổ chức Lớp tập huấn Cán bộ Đoàn năm 2014.

Đọc thêm...
Các tin liên quan: