THÔNG BÁO - TIN TỨC

THÔNG TIN GIÁO VỤ

Danh sách SV tốt nghiệp dự kiến Đợt 3 năm 2015 (29/07/2015)

- SV phản ánh về danh sách tốt nghiệp Đợt 3 đến hết ngày 03/8/2015 về địa chỉ email  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

- Hệ thống mở đăng ký xét tốt nghiệp bổ sung Đợt 3 đến hết ngày 31/7/2015

>> Danh sách chưa tốt nghiệp

 

Đọc thêm...
Các tin liên quan:

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hội nghị báo cáo khoa học cấp Khoa

Ngày 11/12/2013, Khoa khoa học chính trị đã tiến hành Hội nghị báo cáo khoa học cấp Khoa. Đây là sinh hoạt thường niên của cán bộ giảng dạy của Khoa nói riêng và Trường Đại học Cần Thơ nói chung để đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy Trường Đại học Cần Thơ. Hội thảo đã ...

Đọc thêm...

Về việc nghiệm thu đề tài Khoa học

Ngày 16/11/2012, Khoa Khoa học Chính trị đã tiến hành nghiệm thu đề tài Khoa học cấp trường “Khảo sát chất lượng đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Công dân của khoa Khoa học Chính trị trường Đại học Cần Thơ” – Mã số T2...

Đọc thêm...
Các tin liên quan:

THÔNG TIN ĐOÀN KHOA

Đoàn khoa Tổ chức đánh giá chất lượng tổ chức Đoàn cơ sở, phân loại Chi đoàn và Đoàn viên năm 2015

Đoàn khoa Tổ chức đánh giá chất lượng tổ chức Đoàn cơ sở, phân loại Chi đoàn và Đoàn viên năm 2015

Căn cứ vào Điều lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh về việc Đánh giá phân loại đoàn viên, chi đoàn và bình xét đoàn viên ưu tú, căn cứ vào Hướng dẫn số 317 HD/ĐTN về việc Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, phân loại Chi đoàn và đoàn viên. Nhằm thống nhất trong công tác đánh giá, phân loại và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và Đoàn viên trong toàn Đoàn bộ, vừa qua vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 27/6/2015, Ban Chấp hành Đoàn khoa Khoa học Chính trị đã tiến hành buổi họp đánh giá chất lượng Đoàn cơ sở, Chi đoàn, phân loại đoàn viên và bình xét đoàn viên ưu tú. Thành phần tham dự gồm tất cả Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khoa và đại diện các chi đoàn trực thuộc, buổi họp còn vinh dự...

Đọc thêm...
Các tin liên quan: