THÔNG TIN GIÁO VỤ

Thông báo tổ chức Lễ trao bằng Tốt nghiệp năm 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Cần Thơ, ngày  11 tháng 8 năm 2014


THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2014)

Khoa Khoa học Chính trị sẽ tổ chức Lễ tốt nghiệp cho tất cả sinh viên đã tốt nghiệp trong năm 2014 như sau:

Thời gian: 8 giờ 00. Thứ Tư, ngày 27 tháng 8 năm 2014 .

Địa điểm: Tại Hội trường lớn Khu II, Trường Đại học Cần Thơ.

Chiều ngày 26/8/2014 sinh viên đến Văn phòng khoa gặp cô Thủy để nhậ...

Đọc thêm...
Các tin liên quan:

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hội nghị báo cáo khoa học cấp Khoa

Ngày 11/12/2013, Khoa khoa học chính trị đã tiến hành Hội nghị báo cáo khoa học cấp Khoa. Đây là sinh hoạt thường niên của cán bộ giảng dạy của Khoa nói riêng và Trường Đại học Cần Thơ nói chung để đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy Trường Đại học Cần Thơ. Hội thảo đã ...

Đọc thêm...

Về việc nghiệm thu đề tài Khoa học

Ngày 16/11/2012, Khoa Khoa học Chính trị đã tiến hành nghiệm thu đề tài Khoa học cấp trường “Khảo sát chất lượng đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Công dân của khoa Khoa học Chính trị trường Đại học Cần Thơ” – Mã số T2...

Đọc thêm...
Các tin liên quan:

THÔNG TIN ĐOÀN KHOA

Các thông tin phục vụ Đại hội đại biểu Đoàn trường nhiêm kỳ 2014-2017

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Cần Thơ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2014-2017, nhằm cung cấp đến Đại biểu đại hội và toàn thể Đoàn viên thanh niên trong trường những thông tin cần thiết, tạo cơ sở để đóng góp ý kiến cho đại hội và bầu chọn những đại biểu xứng đáng nhất vào Ban chấp hành Đoàn trường khoá XVII, Website Đoàn - Hội xin giới thiệu đến quý vị và các đồng chí những tài liệu và thông tin chính của Đại hội như sau:

Đọc thêm...
Các tin liên quan: