THÔNG TIN GIÁO VỤ

Thông báo về việc mượn Lễ phục Tốt nghiệp

 

Thời gian nhận: Từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 18/8/2015 .

Địa điểm: Hội trường lớn .

Trả Lễ phục ngay khi Lễ kết thúc.

Bộ Lễ phục gồm có: Áo, nón.

Lưu ý: Khi đến mượn Lễ phục, sinh viên mang theo giấy Chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe còn hiệu lực để thế chấp mượn Lễ phục và sẽ nhận lại ngay khi hoàn trả Lễ phục. Sinh viên hoàn trả Lễ phục đầy đủ. đúng giờ.Nếu không hoàn trả đúng thời gian quy định sinh viên sẽ phải nộp thêm tiền theo số buổi trễ hạn trả tương ứng .

Đọc thêm...
Các tin liên quan:

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hội nghị báo cáo khoa học cấp Khoa

Ngày 11/12/2013, Khoa khoa học chính trị đã tiến hành Hội nghị báo cáo khoa học cấp Khoa. Đây là sinh hoạt thường niên của cán bộ giảng dạy của Khoa nói riêng và Trường Đại học Cần Thơ nói chung để đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy Trường Đại học Cần Thơ. Hội thảo đã ...

Đọc thêm...

Về việc nghiệm thu đề tài Khoa học

Ngày 16/11/2012, Khoa Khoa học Chính trị đã tiến hành nghiệm thu đề tài Khoa học cấp trường “Khảo sát chất lượng đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Công dân của khoa Khoa học Chính trị trường Đại học Cần Thơ” – Mã số T2...

Đọc thêm...
Các tin liên quan:

THÔNG TIN ĐOÀN KHOA

Đại hội Chi đoàn mẫu - Đại hội Chi đoàn Giáo dục Công dân K40

Đại hội Chi đoàn mẫu - Đại hội Chi đoàn Giáo dục Công dân K40

Tại buổi họp Ban chấp hành Đoàn khoa mở rộng ngày 20 tháng 8 năm 2015, Ban Thường vụ Đoàn khoa Khoa học Chính trị đã thông qua những nhiệm vụ quan trọng và phương hướng hoạt động trong tháng 9, định hướng chương trình hoạt động đến từng Ủy viên Ban chấp hành các Chi đoàn trực thuộc. Trong đó, tổ chức Đại hội Chi đoàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần thực hiện nghiêm túc. Đại hội Chi đoàn nhằm tổng kết, đánh giá các hoạt động, nhìn nhận những mặt mạnh và hạn chế của các chi đoàn qua một nhiệm kỳ hoạt động và đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ sau cũng như giới thiệu, đề cử những cá nhân có năng lực bầu vào Ban chấp hành Chi đoàn mới để lãnh đạo, dẫn dắt chi đoàn tron...

Đọc thêm...
Các tin liên quan: