English Version 

Nhân sự bộ môn:

TT Họ và Tên MSCB Ghi chú E-mail
1 TS. Phạm Văn Búa 001028 Trưởng Bộ môn pvbua@ctu.edu.vn
2 ThS. Nguyễn Xuân Hương 001991 Phó trưởng Bộ môn nxhuong@ctu.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Thị Kim Chi 001009 Giảng viên  kimchi03@ctu.edu.vn
4 ThS. Lê Thị Bích Diễm 000726 Giảng viên ltbdiem@ctu.edu.vn
5 ThS. Lê Thị Thúy Hương 002125 Giảng viên ltthuong@ctu.edu.vn
6 ThS. Nguyễn Ngọc Cẩn 002741 Giảng viên nncan@ctu.edu.vn

 

Thông báo

Số lượt truy cập

369102
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
84
2257
13264
369102

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.872.006. Email: kkhct@ctu.edu.vn