1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Vận động đoàn viên và người lao động nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.
 2. Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu Cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu Cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội trong đoàn viên, người lao động.
 3. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
 4. Tổ chức vận động đoàn viên, người lao động trong Cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý Cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
 5. Phát triển, quản lý đoàn viên; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, BCH công đoàn Khoa thực hiện công tác nữ công nhằm phát huy vai trò và đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của lao động nữ theo quy định của pháp luật.

Danh sách Thầy, Cô chủ tịch công đoàn qua các nhiệm kỳ:

1. Trần Văn Măng
2. Hồ Thị Thảo
3. Ngô Đức Hồng
4. Phan Văn Thạng
5. Trần Thanh Quang
6. Đinh Thị Chinh

Ban chấp hành Công đoàn Khoa hiện nay:

TT Họ và Tên Chức vụ E-mail
1 Nguyễn Thành Nhân Chủ tịch  nthanhnhan@ctu.edu.vn
2 Trần Thị Như Tuyến Phó Chủ tịch ttntuyen@ctu.edu.vn
3 Trần Thị Kim Pha Ủy viên BCH ttkpha@ctu.edu.vn

Ban chấp hành các Tổ công đoàn trực thuộc:

 1. Tổ Công đoàn Triết học
      Tổ Trưởng: Trần Thị Như Tuyến
 1. Tổ Công đoàn Kinh tế Chính trị và Chủ nghĩa Xã hội Khoa học
      Tổ Trưởng: Trần Hồng Trang
 1. Tổ Công đoàn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh
      Tổ Trưởng: Lê thị Bích Diễm
      Tổ phó: Lê Thị Thúy Hương
 1. Tổ Công đoàn Văn Phòng Khoa
      Tổ trưởng: Lê Thu Thủy

Công khai tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Chính trị học

Công khai tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Giáo dục Công dân

Thông báo

Số lượt truy cập

1159389
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
116
2563
3513
1159389

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.872.006. Email: kkhct@ctu.edu.vn