Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI – MỤC TIÊU GIÁO DỤC
KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ, 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 

Tầm nhìn (Vision): Đến năm 2030, Khoa Khoa học Chính trị trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học chính trị hàng đầu ở đồng bằng sông Cửu Long.

Sứ mệnh (Mission): Đào tạo nguồn nhân lực chuyên về lý luận chính trị, góp phần đạo tào nguồn nhân lực chất lượng cao ở đồng bằng sông Cửu Long; tạo ra những công trình nghiên cứu khoa học về chính trị phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Giá trị cốt lõi (Core Values):  Trách nhiệm – Niềm tin – Đổi mới – sáng tạo.

Mục tiêu giáo dục:

  • Đào tạo nguồn nhân lực nguồn nhân lực chất lượng cao ở đồng bằng sông Cửu Long, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nghiên cứu khoa học về chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.
  • Đào tạo người học phát triển toàn diện về đạo đức và năng lực trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; có khả năng tự học, sáng tạo, thích nghi với môi trường làm việc; có trách nhiệm và ý thức phục vụ cộng đồng.

Công khai tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Chính trị học

Công khai tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Giáo dục Công dân

Thông báo

Số lượt truy cập

1273266
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
551
9347
16958
1273266

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.872.006. Email: kkhct@ctu.edu.vn