Chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập Khoa Khoa học Chính trị (22/7/1976 - 22/7/2021)!!!

Menu ĐTDD

 1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Vận động đoàn viên và người lao động nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.
 2. Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu Cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu Cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội trong đoàn viên, người lao động.
 3. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
 4. Tổ chức vận động đoàn viên, người lao động trong Cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý Cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
 5. Phát triển, quản lý đoàn viên; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, BCH công đoàn Khoa thực hiện công tác nữ công nhằm phát huy vai trò và đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của lao động nữ theo quy định của pháp luật.

Danh sách Thầy, Cô chủ tịch công đoàn qua các nhiệm kỳ:

1. Trần Văn Măng
2. Hồ Thị Thảo
3. Ngô Đức Hồng
4. Phan Văn Thạng

Ban chấp hành Công đoàn Khoa hiện nay:

TT Họ và Tên Chức vụ E-mail
1 Trần Thanh Quang Chủ tịch  ttquang@ctu.edu.vn
2 Đinh Thị Chinh Phó Chủ tịch dtchinh@ctu.edu.vn
3 Trần Thị Kim Pha Ủy viên BCH ttkpha@ctu.edu.vn

Ban chấp hành các Tổ công đoàn trực thuộc:

 1. Tổ Công đoàn Bộ môn Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin
      Tổ Trưởng: Trần Thị Như Tuyến
      Tổ Phó: Hồ Thị Hà
 1. Tổ Công đoàn Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
      Tổ Trưởng: Nguyễn Ngọc Cẩn
 1. Tổ Công đoàn Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
      Tổ Trưởng: Trần Hồng Trang
 1. Tổ Công đoàn Văn Phòng Khoa
      Tổ trưởng: Lê Thu Thủy

Thông báo

Số lượt truy cập

480143
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
7
1679
5290
480143

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.872.006. Email: kkhct@ctu.edu.vn