English Version 

Ban chấp hành Công đoàn Khoa

TT Họ và Tên Chức vụ E-mail
1 Trần Thanh Quang Chủ tịch  ttquang@ctu.edu.vn
2 Phan Thị Phương Anh Phó Chủ tịch ptpanh@ctu.edu.vn
3 Lê Thu Thủy Ủy viên BCH ltthuy@ctu.edu.vn

Ban chấp hành các Tổ công đoàn trực thuộc:

TT Họ và Tên Chức vụ Tổ công đoàn E-mail
1 Trần Thị Như Tuyến Tổ trưởng BM Những NLCB của CN Mác-LêNin ttntuyen@ctu.edu.vn
2 Hồ Thị Hà Tổ phó BM Những NLCB của CN Mác-LêNin htha@ctu.edu.vn
3 Nguyễn Xuân Hương Tổ trưởng BM Tư tưởng Hồ Chí Minh nxhuong@ctu.edu.vn
4 Đinh Thị Chinh Tổ trưởng BM Đường lối CM của Đảng CSVN dtchinh@ctu.edu.vn
5 Lê Thu Thủy Tổ trưởng Văn phòng ltthuy@ctu.edu.vn

Thông báo

Số lượt truy cập

351878
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
142
1155
8516
351878

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.872.006. Email: kkhct@ctu.edu.vn