Văn phòng làm việc: Trường Đại học Cần Thơ, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Ðiện thoại: 0292.3872006

Email: kkhct@ctu.edu.vn

Website: http://www.sps.ctu.edu.vn

  1. Quá trình hình thành và phát triển

Đơn vị tiền thân của Khoa Khoa học Chính trị là Ban Mác – Lênin, được thành lập vào tháng 10 năm 1975.

Đến năm 1978, theo quyết định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Trường Đại học Cần Thơ, Ban Mác-Lênin phát triển thành Khoa Mác-Lênin, gồm có 04 bộ môn: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị học Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vào năm 1987, Khoa Mác-Lênin được đổi tên thành Bộ môn Mác-Lênin.

Tháng 3/2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Khoa Mác-Lênin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ trên cơ sở Bộ môn Mác-Lênin.

Tháng 10/2008 đến nay, Khoa Mác-Lênin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh được đổi tên thành Khoa Khoa học Chính trị.

2. Khoa Khoa học Chính trị có nhiệm vụ :

           - Đào tạo cử nhân Chính trị học, cử nhân Triết học và cử nhân Giáo dục Công dân hệ chính quy tập trung;

           - Giảng dạy môn các môn Lý luận chính trị cho tất cả các chuyên ngành sinh viên toàn trường;

           - Giảng dạy môn Triết học cho học viên cao học các chuyên ngành trong toàn trường;

           - Nghiên cứu khoa học về các vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm đáp ứng cho công tác đào tạo và giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay;

           - Tham mưu giúp Đảng ủy và Ban Giám hiệu trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ và sinh viên Trường.

     Hiện nay, Khoa có 3 Bộ môn (Triết học, Kinh tế Chính trị và CHủ nghĩa Xã hội Khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh) và Tổ Văn phòng Khoa. Khoa hiện có 25 giảng viên, trong đó có 7 Tiến sĩ, 18 Thạc sĩ (trong đó có 08 giảng viên đang học Nghiên cứu sinh trong và ngoài nước).

 

Công khai tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Chính trị học

Công khai tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Giáo dục Công dân

Thông báo

Số lượt truy cập

1159385
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
112
2559
3509
1159385

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.872.006. Email: kkhct@ctu.edu.vn