Khoa Khoa học Chính trị là một trong 19 Khoa, Viện trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ có chức năng nghiên cứu và đào tạo bậc Đại học.

Khoa phụ trách giảng dạy bậc Cao đẳng, Đại học. Với các môn:

- Triết học Mác-Lênin.

- Kinh tế chính trị học Mác-Lênin.

- Chủ nghĩa xã hội khoa học.

- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin.

- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Logic học.

- Xã hội học.

- Đạo đức học.

- Giáo dục công dân.

Bậc sau đại học không thuộc chuyên ngành khoa học Mác-Lênin với các môn: Triết học, Kinh tế chính trị Mác-Lênin và lịch sử học thuyết kinh tế.

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN:

- Khoa được thành lập vào tháng 10 năm 1975 với tên gọi là Ban Mác-Lênin.

Năm 1978, Bộ Giáo dục - Đào tạo và Trường Đại học Cần Thơ quyết định nâng cấp Ban Mác-Lênin thành lập thành Khoa Mác-Lênin. Trong Khoa có bốn bộ môn: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị học Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 1987, Khoa Mác-Lênin đổi tên thành Bộ môn Mác-Lênin, vì chưa đào tạo sinh viên chuyên ngành.

Từ năm học 2001-2002, Bộ môn bắt đầu quản lý và đào tạo giáo viên (hệ cử nhân) ngành sư phạm Giáo dục công dân cho các trường THPT chủ yếu cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Tháng 3/2003 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định thành lập Khoa Mác-Lênin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ trên cơ sở Bộ môn Mác-Lênin.

Tháng 10/2008, Khoa Mác-Lênin - TTHCM đổi tên thành Khoa Khoa học Chính trị. Trong Khoa có 03 bộ môn: Bộ môn Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thông báo

Số lượt truy cập

131086
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
214
825
3326
131086

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.872.006. Email: kkhct@ctu.edu.vn