BAN CHỦ NHIỆM KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Nhiệm kỳ 2017-2022

TS. LÊ NGỌC TRIẾT
Trưởng khoa.
E-mail: lntriet@ctu.edu.vn.
Số ĐT: 0292.3.872.003

Phụ trách chung và đảm nhiệm các mặt công tác:
     + Công tác đào tạo;
     + Công tác Tổ chức - Hành chính;
     + Công tác tài chính.

TS. TRẦN VĂN HIẾU
Phó Trưởng khoa
E-mail: tvhieu@ctu.edu.vn
Số ĐT: 0292.3.872.004
Phụ trách công tác: 
     + Nghiên cứu khoa học;
     + Hợp tác quốc tế;
     + Công tác Đảng và đoàn thể.

TS. PHẠM VĂN BÚA
Phó Trưởng khoa
E-mail: pvbua@ctu.edu.vn
Số ĐT: 0292.3.872.005

Phụ trách công tác:
     + Cơ sở vật chất;
     + Công tác sinh viên;
     + Công tác đào tạo hệ VLVH;
     + Công tác đảm bảo chất lượng.

.

Thông báo

Số lượt truy cập

506274
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
130
1557
672
506274

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.872.006. Email: kkhct@ctu.edu.vn