BAN CHỦ NHIỆM KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Nhiệm kỳ 2017-2022

TS. LÊ NGỌC TRIẾT
Trưởng khoa.
E-mail: lntriet@ctu.edu.vn.
Số ĐT: 0292.3.872.003

Phụ trách chung và đảm nhiệm các mặt công tác:
     + Công tác đào tạo;
     + Công tác Tổ chức - Hành chính;
     + Công tác tài chính.

TS. TRẦN VĂN HIẾU
Phó Trưởng khoa
E-mail: tvhieu@ctu.edu.vn
Số ĐT: 0292.3.872.004
Phụ trách công tác: 
     + Nghiên cứu khoa học;
     + Hợp tác quốc tế;
     + Công tác Đảng và đoàn thể.

TS. PHẠM VĂN BÚA
Phó Trưởng khoa
E-mail: pvbua@ctu.edu.vn
Số ĐT: 0292.3.872.005

Phụ trách công tác:
     + Cơ sở vật chất;
     + Công tác sinh viên;
     + Công tác đào tạo hệ VLVH;
     + Công tác đảm bảo chất lượng.

.

Công khai tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Chính trị học

Công khai tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Giáo dục Công dân

Thông báo

Số lượt truy cập

1159375
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
102
2549
3499
1159375

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.872.006. Email: kkhct@ctu.edu.vn