Hiện nay Khoa Khoa học Chính trị đào tạo ngành Giáo dục Công dân, Triết học và Chính trị học.

1. Mục tiêu đào tạo

- Đào tạo giáo viên phổ thông trung học có đủ trình dộ chuyên môn và nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức và lập trường tư tưởng để giảng dạy môn Giáo dục công dân ở các trường trung học (kể cả trung học chuyên nghiệp và dạy nghề).

- Đào tạo cử nhân triết học có phấm chất chính trị tốt, yêu nước, yêu nghề; có đạo đức nghề nghiệp với tư duy năng động, sáng tạo; có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật; có sức khỏe để phục vụ ngành nghề.

- Đào tạo cử nhân Chính trị học có phẩm chất chính trị tốt, yêu nước, yêu nghề; có đạo đức nghề nghiệp với tư duy năng động, sáng tạo; có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật; có sức khỏe để phục vụ ngành nghề.

2. Mục đích đào tạo

- Trang bị cho người học có kiến thức chuyên sâu về ngành học, nắm vừng lập trường, quan điểm, phương pháp tư duy khoa học. Trên cơ sở đó, sinh viên vận dụng tốt những kiến thức đã học đế lý giải các vấn đề lý luận và thực tiễn của thời đại, đất nước và của khu vực đồng bàng sông Cửu Long.

- Trình độ nghiệp vụ sư phạm: biết vận dụng kiến thức được đào tạo vào việc giảng dạy chương trình GDCD ở các trường trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và trung học dạy nghề.

- Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt, có ý thức và lập trường tư tưởng vững vàng.

- Tốt nghiệp chương trình đào tạo này học viên có thể làm việc tại các tổ chức xã hội – chính trị trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước ở các cấp; nghiên cứu và giảng dạy tại các Viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo.

3. Đối tượng tuyển chọn

- Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, phải qua kỳ thi tuyển sinh quốc gia;

- Sinh viên đăng ký học ngành 2 song song với chương trình ngành 1 thuộc trường ĐHCT;

- Cán bộ đã tốt nghiệp đại học thuộc các chuyên ngành, không phải qua các kỳ thi tuyển (được miễn một số môn học có liên quan).

4. Loại hình đào tạo

- Lọai hình đào tạo chính quy tập trung tại trường.

- Lọai hình đào tạo tại chức mở rộng tại các địa phương.

- Chuẩn hóa đại học cho giáo viên giáo dục công dân và giáo viên chính trị ở các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, phổ thông trung học ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

5. Khung chương trình chuyên ngành:

- Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Công dân được xây dựng theo học chế tín chỉ. Chi tiết chương trình đào tạo từ khóa 35 về trước, Chi tiết khung chương trình đào tạo từ khóa 36 đến khóa 39 

- Chương trình đào tạo từ khóa 40:

+ Giáo dục Công dân:  Chi tiết chương trình.

+ Triết học:  Chi tiết chương trình.

+ Chính trị học:  Chi tiết chương trình.

 - Chương trình đào tạo từ Khóa 46: Giáo dục Công dân, Triết học, Chính trị học

Công khai tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Chính trị học

Công khai tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Giáo dục Công dân

Thông báo

Số lượt truy cập

1159361
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
88
2535
3485
1159361

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.872.006. Email: kkhct@ctu.edu.vn