CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954 - Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ GIÁ TRỊ THỜI ĐẠI

GVCC. Trần Văn Hiếu
P.
Trưởng Khoa, Khoa hoa học chính trị, Trường Đại học Cần Thơ

Tóm tắt: Chiến thắng Điện Biên phủ 1954 là chiến thắng lớn của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, kết thúc gần một thế kỷ mà thực dân Pháp đô hộ đất nước ta, mở ra một thời kỳ mới độc lập tự do và Chủ nghĩa CNXH cho dân tộc ta. Bài viết tác giả đi sâu phân tích giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại mà chiến thắng mang lại, giáo dục cho thanh niên lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với truyền thống đánh giặc ngoại xâm của ông cha ta; đặc biệt là vận dụng tinh thần của chiến thắng Điện Biên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ta hiện nay.

Cách đây 70 năm, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng mà đứng đầu là Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã làm nên chiến thắng Điện Biên lịch sử, “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đánh gục ý chí xâm lược của thực dân Pháp, tên đế quốc đầu sỏ thế giới, kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. 70 năm đã trôi qua, Chiến dịch Điện Biên Phủ (07.5.1954 - 07.5.2024) là một chiến dịch điển hình trong lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta đánh thắng quân viễn chinh Pháp có tiềm lực quân sự mạnh, vũ khí trang bị hiện đại. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về Nhân dân Việt Nam, mở ra giai đoạn cách mạng mới, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chiến thắng vĩ đại ở Điện Biên Phủ không những ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son rực sáng nhất trong thế kỷ XX, mà ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện lịch sử trọng đại này không hề phai mờ, trái lại, những bài học lịch sử vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã làm “thay đổi thế giới”, tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một lòng, một dạ chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

>> Xem tiếp nội dung bài viết.

Công khai tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Chính trị học

Công khai tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Giáo dục Công dân

Thông báo

Số lượt truy cập

1273240
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
525
9321
16932
1273240

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.872.006. Email: kkhct@ctu.edu.vn