Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh ra đời trên cơ sở hợp nhất 02 Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, theo quyết định số 2158/QĐ-ĐHCT ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Đại học Cần Thơ.

     Tuy nhiên, Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh lại có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, cụ thể như sau:

     Căn cứ Quyết định Số 1364/QD-ĐHCT, về việc Thành lập Khoa Khoa học Chính trị, ngày 03 tháng 10 năm 2008, theo đó 02 Bộ môn: Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở tách ra từ Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh (được thành lập từ ngày 30 tháng 7 năm 2003, theo Quyết định số 500/QĐ-ĐHCT-TCCB của Trường Đại học Cần Thơ).

     Qua thời gian hơn 10 năm hoạt động, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều sự đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của Nhà trường nói chung và Khoa Khoa học Chính trị nói riêng.

     Năm 2021, nhằm cơ cấu lại các Bộ môn của Khoa Khoa học Chính trị theo tinh thần của công văn số 3056/BGDĐT- GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày  19/7/2019 “V/v Hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị”, theo Mục 3 của công văn, nhằm thực hiện tổ chức, sắp xếp đội ngũ giảng viên giảng dạy đáp ứng chương trình, giáo trình mới; Quyết định số  2158/QĐ-ĐHCT của Trường Đại học Cần Thơ, ngày 7/7/2021 “V/v cơ cấu lại các bộ môn thuộc Khoa Khoa học Chính trị”; Kết luận cuộc họp Đảng ủy Khoa Khoa học Chính trị vào ngày 25/6/2021 về việc sắp xếp cơ cấu lại hình thức tổ chức các Bộ môn thuộc Khoa Khoa học Chính trị và việc thành lập Chi bộ trên cơ sở cơ cấu lại các Bộ môn. Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh ra đời theo quyết định số 2158/QĐ-ĐHCT ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Đại học Cần Thơ.

     Bộ môn phụ trách dạy các môn đại cương cho sinh viên trong toàn trường như môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Bộ môn chịu trách nhiệm dạy các môn chuyên ngành của ngành Giáo dục công dân, ngành Chính trị học. Bộ môn đang quản lý hai ngành đào tạo bậc đại học (hệ chính quy), bao gồm: chuyên ngành Giáo dục công dân và chuyên ngành Chính trị học.

     Ngành Giáo dục Công dân được phép đào tạo từ năm 2001 theo học chế tín chỉ. Chương trình đào tạo ngành Giáo dục công dân trình độ đại học đào tạo cử nhân có năng lực chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức; có khả năng sư phạm, khả năng tự học; có kiến thức chuyên sâu về xã hội, pháp luật; có kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất, quốc phòng và an ninh; có năng lực tự chủ và trách nhiệm. Người học có khả năng làm việc trong các lĩnh vực như: Giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông; giảng viên giảng dạy, nghiên cứu viên các môn lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, các trường chính trị; đảm trách công việc là chuyên viên, nhân viên tại các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, hoặc trong các doanh nghiệp.

     Ngành chính trị học được phép đào tạo từ năm 2015 theo học chế tín chỉ. Các học phần tự chọn rất đa dạng, có tính kế thừa theo chiều hướng chuyên ngành liên quan. Các học phần được sắp xếp theo khối kiến thức để sinh viên có thể học theo thời gian đào tạo toàn khóa hoặc kết thúc sớm hơn theo quy định của học chế tín chỉ của Trường quy định. Trong cấu trúc chương trình, sinh viên sẽ được học theo các học phần  khác nhau, từ cơ bản đến nâng cao bao gồm các kiến thức: Giáo dục đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành và luận văn tốt nghiệp.

     Tính đến tháng 11 năm 2021, bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh có mười giảng viên, trong đó có 02 giảng viên đạt trình độ Tiến sĩ, 01 giảng viên đang học Nghiên cứu sinh và 07 giảng viên có trình độ Thạc sĩ. Các cán bộ của Bộ môn đều có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề thường xuyên cập nhật nội dung bài giảng, đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhân sự Bộ môn:

TT Họ và Tên MSCB Ghi Chú E-mail
1 TS. Phan Thị Phương Anh 001885 Trưởng Bộ môn, Giảng viên chính ptpanh@ctu.edu.vn
2 ThS. Nguyễn Xuân Hương 001991 Phó Trưởng Bộ môn nxhuong@ctu.edu.vn
3 TS. Phạm Văn Búa 001028 Phó Trưởng khoa, GV Chính pvbua@ctu.edu.vn
4 ThS. Nguyễn Thị Kim Chi 001009 Giảng viên chính kimchi03@ctu.edu.vn
5 ThS. Đinh Thị Chinh 001761 Giảng viên chính dtchinh@ctu.edu.vn
6 ThS. Lê Thị Bích Diễm 000726 Giảng viên ltbdiem@ctu.edu.vn
7 ThS. Lê Thị Thúy Hương 002125 Giảng viên ltthuong@ctu.edu.vn
8 ThS. Nguyễn Thị Thúy Lựu 002320 Giảng viên nttluu@ctu.edu.vn
9 ThS. Đồng Thị Kim Xuyến 002332 Giảng viên dtkxuyen@ctu.edu.vn
10 ThS. Nguyễn Ngọc Cẩn 002741 Giảng viên nncan@ctu.edu.vn
11 ThS. Trần Trương Gia Bảo 002935 Giảng viên ttgbao@ctu.edu.vn

 

Công khai tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Chính trị học

Công khai tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Giáo dục Công dân

Thông báo

Số lượt truy cập

1273260
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
545
9341
16952
1273260

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.872.006. Email: kkhct@ctu.edu.vn