Chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập Khoa Khoa học Chính trị!!! Tháng 7/2021

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 160-KH/TU của Thành ủy Cần Thơ, được sự chỉ đạo và thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ, Đảng bộ Khoa Khoa học chính trị tiến hành Đại hội đảng viên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội diễn ra từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 5 năm 2020. Đây  là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu 5 năm ổn định, trưởng thành và phát triển của Đảng bộ Khoa Khoa học Chính trị,  là dịp để Đảng bộ Khoa đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp phù hợp, đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, Đại hội cũng  tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,  Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Khoa mới là các đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có đủ năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên môn lãnh đạo thành công Nghị quyết đại hội, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là những đồng chí tiêu biểu về năng lực, trí tuệ, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường.

Kết quả các đồng chí sau đây đã trúng cử vào Ban chấp hành đảng bộ Khoa khoa học Chính trị, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

STT

Họ và tên

Chức danh

1

2

3

4

5

Trần  Văn  Hiếu

Phạm Văn Búa

Lê Ngọc Triết

Phan Thị Phương  Anh

Phan Văn Phúc

Bí thư

P. Bí thư

Đảng ủy viên

Đảng ủy viên

Đảng ủy viên

Một số hình ảnh đại hội:

 

Thông báo

Số lượt truy cập

435836
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
318
1850
2416
435836

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.872.006. Email: kkhct@ctu.edu.vn