Nhân sự bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh:

TT Họ và Tên MSCB Ghi Chú E-mail
1 TS. Phan Thị Phương Anh 001885 Trưởng Bộ môn, Giảng viên chính ptpanh@ctu.edu.vn
2 ThS. Nguyễn Xuân Hương 001991 Phó Trưởng Bộ môn nxhuong@ctu.edu.vn
3 TS. Phạm Văn Búa 001028 Phó Trưởng khoa, GV Chính pvbua@ctu.edu.vn
4 ThS. Nguyễn Thị Kim Chi 001009 Giảng viên chính kimchi03@ctu.edu.vn
5 ThS. Đinh Thị Chinh 001761 CT CĐ khoa, Giảng viên dtchinh@ctu.edu.vn
6 ThS. Lê Thị Bích Diễm 000726 Giảng viên ltbdiem@ctu.edu.vn
7 ThS. Lê Thị Thúy Hương 002125 Giảng viên ltthuong@ctu.edu.vn
8 ThS. Nguyễn Thị Thúy Lựu 002320 Giảng viên nttluu@ctu.edu.vn
9 ThS. Đồng Thị Kim Xuyến 002332 Giảng viên dtkxuyen@ctu.edu.vn
10 ThS. Nguyễn Ngọc Cẩn 002741 Giảng viên nncan@ctu.edu.vn

 

Thông báo

Số lượt truy cập

495884
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
36
853
8917
495884

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.872.006. Email: kkhct@ctu.edu.vn