CHỨC NĂNG:

Văn phòng khoa là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Khoa trong việc tổ chức thực hiện và quản lý mọi mặt công tác hành chính, tổ chức - cán bộ, sinh viên, tài chính, đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất và trang thiết bị .v.v.. của đơn vị.

NHIỆM VỤ:

Văn phòng khoa có nhiệm vụ giúp lãnh đạo đơn vị trong các hoạt động quản lý hành chính, trao đổi thông tin, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nhà trường phân công cho đơn vị. Văn phòng khoa là một tập thể thống nhất và thực hiện các nhóm công tác như:

  1. Công tác Trợ lý đào tạo.
  2. Công tác sinh viên.
  3. Công tác Trợ lý nghiên cứu khoa học.
  4. Công tác Trợ lý Hợp tác quốc tế.
  5. Công tác Trợ lý tổ chức cán bộ.
  6. Công tác thư ký tổng hợp.
  7. Công tác Văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc.
  8. Công tác quản lý mạng và website Khoa.
  9. Công tác Trợ lý quản lý tài chính, tài sản thiết bị Khoa.
  10. Công tác đảm bảo chất lượng. 

Nhân sự văn phòng Khoa:

TT Họ và Tên MSCB Ghi chú E-mail
1 ThS. Lê Nguyễn Ngọc Huỳnh 002132 Chánh văn phòng lnnhuynh@ctu.edu.vn
2 CN. Trần Thị Kim Pha 001217 Chuyên viên
phụ trách thư viện
ttkpha@ctu.edu.vn
3 ThS. Lê Thu Thủy 002553 Chuyên viên, 
Trợ lý Giáo vụ
ltthuy@ctu.edu.vn
4 KS. Phạm Công Thiện 002558 Chuyên viên,
Trợ lý thiết bị
pcthien@ctu.edu.vn
5 Dương Quang Lâm 000827 Nhân viên kỹ thuật dqlam@ctu.edu.vn

Công khai tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Chính trị học

Công khai tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Giáo dục Công dân

Thông báo

Số lượt truy cập

1159391
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
118
2565
3515
1159391

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.872.006. Email: kkhct@ctu.edu.vn