Nhân sự bộ môn Triết học:

TT Họ và Tên MSCB Ghi chú E-mail
1 TS. Nguyễn Thành Nhân 001773 Trưởng Bộ môn nthanhnhan@ctu.edu.vn
2 ThS. Nguyễn Thị Đan Thụy 001900 Phó trưởng Bộ môn ntdthuy@ctu.edu.vn
3 TS. Lê Ngọc Triết 000721 Trưởng khoa, Giảng viên chính lntriet@ctu.edu.vn
4 ThS. Trần Thị Tuyết Hà 001544 Giảng viên chính tttha@ctu.edu.vn
5 TS. Mai Phú Hợp 001772 Giảng viên chính mphop@ctu.edu.vn
6 ThS. Trần Thị Như Tuyến 002123 Giảng viên ttntuyen@ctu.edu.vn
7 ThS. Đặng Thị Kim Oanh 001993 Giảng viên kimoanh@ctu.edu.vn
8 ThS. Nguyễn Khánh Linh 002122 Giảng viên nklinh@ctu.edu.vn
9 ThS. Hồ Thị Hà 002214 Giảng viên htha@ctu.edu.vn

 

Thông báo

Số lượt truy cập

506250
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
106
1533
648
506250

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.872.006. Email: kkhct@ctu.edu.vn