Nhân sự bộ môn Kinh tế Chính trị và Chủ nghĩa Xã hội Khoa học:

TT Họ và Tên MSCB Ghi chú E-mail
1 TS. Phan Văn Phúc 001640 Trưởng Bộ môn pvphuc@ctu.edu.vn
2 ThS. Phan Văn Thạng 000719 Phó trưởng Bộ môn pvthang@ctu.edu.vn
3 TS. Trần Văn Hiếu 000707 P. Trưởng khoa, Giảng viên Cao cấp tvhieu@ctu.edu.vn
4 ThS. Nguyễn Thị Kim Quế 002213 Giảng viên ntkque@ctu.edu.vn
5 ThS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết 002215 Giảng viên ntbtuyet@ctu.edu.vn
6 ThS. Trần Hồng Trang 002217 Giảng viên thtrang@ctu.edu.vn

 

Thông báo

Số lượt truy cập

495861
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
13
830
8894
495861

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.872.006. Email: kkhct@ctu.edu.vn