1. Bóng đá nam (địa điểm sân cát BM GDTC)

TT

Ngày

Giờ

Trận đấu

Ghi chú

1

27/11/2017

8:00

BM Nguyên lý  – BM TTHCM

Lượt đi

2

28/11/2017

8:00

BM TTHCM  – BM Đường lối

Lượt đi

3

29/11/2017

8:00

BM Đường lối  – BM Nguyên lý

Lượt đi

4

30/11/2017

15:00

BM Nguyên lý  – BM TTHCM

Lượt về

5

01/12/2017

8:00

BM TTHCM  – BM Đường lối

Lượt về

6

02/12/2017

8:00

BM Đường lối  – BM Nguyên lý

Lượt về

  1. Bóng đá nữ (Sân cỏ nahan tạo cạnh khoa)

TT

Ngày

Giờ

Trận đấu

Ghi chú

1

27/11/2017

7:00

BM Nguyên lý  – BM TTHCM

Lượt đi

2

28/11/2017

7:00

BM TTHCM  – BM Đường lối

Lượt đi

3

29/11/2017

7:00

BM Đường lối  – BM Nguyên lý

Lượt đi

4

30/11/2017

7:00

BM Nguyên lý  – BM TTHCM

Lượt về

5

01/12/2017

7:00

BM TTHCM  – BM Đường lối

Lượt về

6

02/12/2017

7:00

BM Đường lối  – BM Nguyên lý

Lượt về

  1. Bóng chuyền nam (địa điểm Sân bóng chuyền Khoa)

TT

Ngày

Giờ

Trận đấu

Ghi chú

1

26/11/2017

16:00

BM Nguyên lý  – BM TTHCM

Lượt đi

2

27/11/2017

16:00

BM TTHCM  – BM Đường lối

Lượt đi

3

28/11/2017

16:00

BM Đường lối  – BM Nguyên lý

Lượt đi

4

29/11/2017

16:00

BM Nguyên lý  – BM TTHCM

Lượt về

5

30/12/2017

16:30

BM TTHCM  – BM Đường lối

Lượt về

6

01/12/2017

16:00

BM Đường lối  – BM Nguyên lý

Lượt về

  1. Bóng chuyền nữ (địa điểm Sân bóng chuyền Khoa)

TT

Ngày

Giờ

Trận đấu

Ghi chú

1

26/11/2017

16:30

BM Nguyên lý  – BM TTHCM

Lượt đi

2

27/11/2017

16:30

BM TTHCM  – BM Đường lối

Lượt đi

3

28/11/2017

16:30

BM Đường lối  – BM Nguyên lý

Lượt đi

4

29/11/2017

16:30

BM Nguyên lý  – BM TTHCM

Lượt về

5

30/12/2017

16:00

BM TTHCM  – BM Đường lối

Lượt về

6

01/12/2017

16:30

BM Đường lối  – BM Nguyên lý

Lượt về

  1. Cờ tướng, cờ vua

Thời gian thi đấu: Từ 18g00 các ngày 27-29/11/2017

Địa điểm: Phòng 102/MT.

  1. Đi bộ

Thời gian: 7g00, ngày 26 tháng 11 năm 2017.

Địa điểm: Sảnh khoa KHCT.

 

GHI CHÚ: 

1. Bóng chuyền nữ trận thứ 5 dời lên 14g cùng ngày

2. Bóng đá nam trận thứ 4 dời sang 15g cùng ngày.

Công khai tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Triết học

Thông báo

Số lượt truy cập

575555
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
227
726
3060
575555

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.872.006. Email: kkhct@ctu.edu.vn