Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Nhân sự bộ môn:

TT Họ và Tên MSCB Ghi chú E-mail
1 ThS. Phan Văn Thạng 000719 Trưởng Bộ môn pvthang@ctu.edu.vn
2 ThS. Trần Thanh Quang 000712 Phó trưởng Bộ môn ttquang@ctu.edu.vn
3 TS. Lê Ngọc Triết 000721 Giảng viên chính lntriet@ctu.edu.vn
4 TS. Đinh Ngọc Quyên 000713 Giảng viên chính dnquyen@ctu.edu.vn
5 ThS. Trần Thị Tuyết Hà 001544 Giảng viên chính tttha@ctu.edu.vn
6 TS. Phan Văn Phúc 001640 Giảng viên pvphuc@ctu.edu.vn
7 ThS. Mai Phú Hợp 001772 Giảng viên mphop@ctu.edu.vn
8 ThS. Nguyễn Thành Nhân 001773 Giảng viên nthanhnhan@ctu.edu.vn
9 ThS. Nguyễn Thị Đan Thụy 001990 Giảng viên ntdthuy@ctu.edu.vn
10 ThS. Đặng Thị Kim Oanh 001993 Giảng viên kimoanh@ctu.edu.vn
11 ThS. Nguyễn Khánh Linh 002122 Giảng viên nklinh@ctu.edu.vn
12 ThS. Trần Thị Như Tuyến 002123 Giảng viên, Thư ký Trưởng BM ttntuyen@ctu.edu.vn
13 ThS. Hồ Thị Hà 002214 Giảng viên htha@ctu.edu.vn
14 ThS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết 002215 Giảng viên ntbtuyet@ctu.edu.vn

 

Thông báo

Số lượt truy cập

077586
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
27
365
9598
77586

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.872.006. Email: kkhct@ctu.edu.vn