Ngày 13/12/2016, Khoa khoa học chính trị đã tiến hành Hội nghị báo cáo khoa học cấp Khoa. Đây là sinh hoạt thường niên của cán bộ giảng dạy của Khoa nói riêng và Trường Đại học Cần Thơ nói chung để đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy Trường Đại học Cần Thơ. Hội thảo đã nghe 03 báo cáo:

- "Những đóng góp của Hà Huy Tập đối với công tác lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam trong buổi đầu thành lập" của ThS. Nguyễn Thị Thúy Lựu.
- "Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong vùng đồng bào Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long (1975 - nay)” của ThS. NCS. Võ Hữu Ngọc.

- "Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về lý luận và thực tiễn cùng với sự vận vận của Đảng ta hiện nay"

Một số hình ảnh của buổi báo cáo:

     

Công khai tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Triết học

Thông báo

Số lượt truy cập

552828
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
188
1223
7321
552828

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.872.006. Email: kkhct@ctu.edu.vn