Chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập Khoa Khoa học Chính trị!!! Tháng 7/2021

Nhằm quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đẩy mạnh việc đưa Nghị quyết vào đời sống, kịp thời bổ sung những điểm mới của Nghị quyết vào chương trình giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị, nâng cao chất lượng dạy và học các môn học lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng, ngày 15/6/2017, Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn Lý luận Chính trị ở các trường đại học, cao đẳng”. 

Tham gia Hội thảo cùng với Trường ĐHCT là đại biểu đến từ các đơn vị: học viện chính trị, trường chính trị, trường đại học, cao đẳng trong và ngoài khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra từ ngày 20-28/01/2016 tại Hà Nội đã thành công rất tốt đẹp. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Những quan điểm cơ bản, cốt lõi, phát triển trong Nghị quyết Đại hội XII là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, rút kinh nghiệm từ thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, mà trực tiếp là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011)”; Bài học kinh nghiệm qua 30 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới của Đảng,… 

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu khai mạc Hội thảo 

Đối với công tác giảng dạy Lý luận chính trị, việc đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào bài giảng là một yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa trong việc tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, giảng viên và sinh viên, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Do đó, tại Hội thảo, đại biểu tham dự đã nghe các diễn giả, nhà khoa học trình bày tham luận về việc vận dụng những điểm mới trong Văn kiện và Nghị quyết Đại hội XII vào giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cầu thị, các đại biểu tham dự đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, trong đó, nhất trí với trách nhiệm của người đảng viên nói chung và người dạy nói riêng trong việc học tập, quán triệt nghị quyết, từ đó, truyền thụ đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng đến người học nhằm giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng và biến quan điểm, đường lối thành hành động cách mạng cụ thể.

 Việc bổ sung nội dung vào chương trình môn học theo hướng chọn lọc, thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng người học, đồng thời đảm bảo tính thống nhất; tránh trùng lặp từ khâu thiết kế nội dung chủ đề bài giảng, thực hành giảng bài đảm bảo tính khoa học; tránh hiện tượng vận dụng chung chung, không sát với nội dung môn học, bài học. Bên cạnh đó, chú trọng tính định hướng chính trị, giáo dục đạo đức, phong cách; rèn luyện về phương pháp tư duy, khả năng vận dụng giải quyết tình huống thực tiễn cho sinh viên.

Các diễn giả trình bày tham luận tại Hội thảo

Các đại biểu đóng góp ý kiến thảo luận

Ảnh lưu niệm

(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng)

Thông báo

Số lượt truy cập

424950
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
567
1975
2959
424950

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.872.006. Email: kkhct@ctu.edu.vn