Chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập Khoa Khoa học Chính trị!!! Tháng 7/2021

Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2017, Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức buổi báo cáo seminar đợt 1 năm 2017 tại Phòng họp Khoa.

Tham dự buổi báo cáo có thầy Lê Ngọc Triết, quyền Trưởng Khoa, thầy Nguyễn Thành Nhân, giảng viên BM. Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, 08 cán bộ Bộ môn và trên 20 sinh viên thuộc chuyên ngành Chính trị học khóa 40, khóa 41 và khóa 42.

Tại buổi seminar, đã có 05 báo cáo khoa học được trình bày. Các tác giả đã nhận được những góp ý khách quan, khoa học từ  cán bộ phản biện và thầy cô tham dự để hoàn thiện bài viết theo yêu cầu. Tất cả các bài báo cáo đều được đánh giá cao và đạt từ loại khá trở lên.

Dưới đây là các báo cáo khoa học đã được trình bày trong buổi báo cáo seminar đợt 1 năm 2017:

STT TÁC GIẢ TÊN BÁO CÁO CÁN BỘ PHẢN BIỆN
1 TS. Trần Văn Hiếu Nghiên cứu về nguyên tắc “Tam quyền phân lập trong tổ chức bộ máy Nhà nước của Mỹ” GVC.TS.Lê Duy Sơn
2 ThS. Đinh Thị Chinh Giá trị của Đề cương văn hóa Việt Nam GVC.TS.Trần Văn Hiếu
3 TS. Phan Thị Phương Anh Nhận thức mới về nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên hiện nay GVC.TS.Lê Duy Sơn
4 ThS. Võ Hữu Ngọc Những quan điểm của Brzezinski về địa chính trị thế giới trong tác phẩm “Bàn cờ lớn” TS. Phan Thị Phương Anh
5 ThS.Trần Hồng Trang Vai trò của Nhà vua trong đời sống chính trị hiện nay GVC.TS. Trần Văn Hiếu

 Một số hình ảnh trong buổi seminar:

Thông báo

Số lượt truy cập

424953
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
570
1978
2962
424953

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.872.006. Email: kkhct@ctu.edu.vn